About the Project

Prof.Dr İlhan Kılıçözlü Science High School;
6 Partners;

 1. Luis, José Manuel Y Antonio Molina Galdeano C.B.
 2. Karsiyaka Cihat Kora Anatolian High School
 3. Romania-LécéeTeoretıcLascarRosettı, Raducanenı
 4. Corlu IMKB Science High School
 5. Italy-Lieto Scienze Umane "E. Guanturco"
 6. Prof.Dr İlhan Kılıçözlü Science High School


L INNOVATIONS AND AWARENESS PROJECT IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION ‘
Project Title, "SCIENCE AND MATH EDUCATION INNOVATION AND AWARENESS"
Strategic Partnerships in School Education
1-Cooperation for Innovation and Good Practice Change, transfer and / or implementation of good examples.
2-School Exchange Partnerships: It is aimed to increase the institutional and international capacities of teachers and students by supporting mobility activities
3 - Strategic Partnerships for Exchange of Good Practices (Exchange of GoodPractices): 6 The school will share ideas, practices and methods in Mathematics and Science Education.
 
 
WHY A PROJECT HAS BEEN MADE?
 
STRENGTHENING TEACHING QUALITY
* Restrictions of theoretical knowledge and interdependence of applications in our schools
* The theoretical issues should be heavy as the curriculum load
* Few hours and content of training and teaching programs allocated to the experiment and implementation
* The lack of inter-sectoral interaction and cooperation in schools
* Inability to access high quality educational tools


TARGET GROUP 10-11 CLASSROOM TEACHERS:
We aim to reach a minimum of 1000 students in total. 60 people of this group will consist of disadvantaged groups. Students who are successful in the competitions will be determined and rewarded from each partner.
OBJECTIVE: Increasing the learning skills and increasing interest in numerical courses by revealing the applications of science to the daily life within the scope of the theoretical lecture.
* Establishing a set of rules that encourage cooperation between partners on regional and international basis.
* To give preliminary ideas about the use of science in real life
* Forming curriculum content prioritizing cooperation and collaborating with branches and sharing practices
* To educate teachers in each school to share project achievements
* Develop international cooperation in the context of teachers and students.
* To improve students' basic numerical skills


MAIN ACTIVITIES
* 1-week training program to explain multiple curricula practices
* To organize social activities such as competition
* Organizing a science festival
* To organize multi-curricular Olympics - to increase the interconnection of courses in digital branches and to be subject to contests
* Organizing an innovative learning conference for teachers and students

TÜRKÇE

Prof.Dr İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Koordinatörlüğünde;

6 Ortaklı;

 1. İspanya Luis, José Manuel Y Antonio Molina Galdeano C.B.
 2. Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
 3. Romanya- Lıceul Teoretıc Lascar Rosettı,,Raducanenı
 4. Corlu İMKB Fen Lisesi
 5. İtalya-Lıceo Scıenze Umane "E.Gıanturco"
 6. Prof.Dr İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi

‘FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİNDE  YENİLİKLER VE FARKINDALIK PROJESİ’

Project Title , "SCIENCE AND MATH EDUCATION INNOVATION AND AWARENESS"

Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

1-Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği, iyi örneklerin transfer edilmesi ve/veya uygulanması.

2 -Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (School Exchange Partnerships): öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir

3-İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Exchange of GoodPractices): 6 Okulun Matematik ve Fen Eğitiminde fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları sağlanacaktır.

 NEDEN BÖYLE BİR PROJE YAPILDI?

 ÖĞRETİM KALİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

*Teorik bilgi ile uygulamaların birbirini kapsama özelliğinin okullarımızda kısıtlı olması

*Teorik konuların müfredat yükü olarak ağır olması

*Eğitim – öğretim programlarda deney ve uygulamaya ayrılan saatlerin ve içeriğin çok az olması

*Okullarda branşlar arası etkileşim ve işbirliğinin istenen seviyede olmaması

*Katma değeri yüksek kaliteli eğitim araçlarının ulaşılabilir olmaması

HEDEF KİTLEMİZ 10-11 SINIFLAR İLE ÖĞRETMENLER:

Toplamda minimum 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu grubun 60 kişisi dezavantajlı gruplardan oluşacaktır. Yarışmalarda başarılı olan öğrenciler her ortaktan belirlenerek ödüllendirileceklerdir.

AMAÇ: Projemiz teorik anlatım kapsamında kalan bilime günlük hayata uygulamalarını ortaya çıkararak öğrenme becerilerinin artırılması ve sayısal derslere olan ilginin artırılması

*Bölgesel ve uluslararası bazda işbirliğini özellikle ortaklar arasında özendiren bir kurallar bütünü oluşturmak.

*İş hayatına atılması muhtemel bireylere gerçek hayatta bilimin kullanımı ile ilgili ön fikirler verebilmek

*İşbirliğini önceleyen müfredat içeriği oluşturup branşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve uygulamaları paylaşmak

*Her okulda proje kazanımlarını paylaşabilecek kapasitede öğretmenler yetiştirmek

*Uluslararası işbirliğini öğretmen ve öğrenci bağlamında geliştirmek.

*Öğrencilerin özellikle sayısal temel becerilerini geliştirmek

ANA FAALİYETLER

*Çoklu müfredat uygulamalarının anlatılacağı 1 haftalık eğitim programı

*Öğrencilerin dahil olabilecekleri yarışma benzeri sosyal aktiviteler düzenlemek

*Bilim festivali düzenlemek

*Çoklu müfredat olimpiyatı düzenlemek – sayısal branşlardaki derslerin birbirleri olan bağlantılarının artırılması ve yarışmalara konu edilmesi

*Öğretmen ve öğrencilere yenilikçi öğrenme konferansının düzenlenmesi